Welkom bij Medisch Centrum IBIS

Corona - COVID-19 - Goed nieuws:

Medisch Centrum IBIS mag (fysiotherapeutische) 

behandelingen weer (verder) opschalen. 

Wij zijn als zorgprofessionals enorm blij dat wij u weer mogen verwelkomen - 

- per aanstaande maandag 4 mei 2020

Voor wie? 

Naast de al lopende 1,5meter fysio-revalidaties (op medische verwijzing) gaan we als zorgprofessionals in overleg met u (nieuwe patiënt of bestaande patiënt) bepalen hoe we optimaal en veilig zorg kunnen en mogen geven of uitbreiden.

Wij dienen dit "behoedzaam en stapsgewijs" te doen. We zullen zo veilig mogelijk te werk gaan door de door ons al ingestelde en geldende hygiënemaatregelen en social distancing routing in ons pand. 

Daarnaast zullen we in bepaalde gevallen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Het is zeer van belang dat patiënten voor wie het gebrek aan zorg steeds meer gaat of ging knellen weer geholpen kunnen worden. We maken daarin ten allen tijden de afweging of de zorg op dit moment noodzakelijk is en of het gelijkwaardig op afstand kan. 

In eerste instantie gelden deze afspraken op basis van de richtlijn van het RIVM/Keurmerk Fysiotherapie tot 19 mei en zullen daarna hopelijk verder verruimd worden.

Bestaande of lopende behandelingen

Heeft u voor de sluiting van de praktijk nog lopende afspraken (gehad), dan nemen we als Medisch Centrum, de desbetreffende fysiotherapeut zo snel mogelijk contact met u op. Mocht het onverhoopt, door alle drukte en hectiek , niet meteen lukken....bel of mail ons dan gerust.

Wij blijven OOK (BEELD)fysiotherapeutische zorg aanbieden!

Voor wie? 
Zowel aan huidige als nieuwe patiënten blijven wij naast het hierboven beschreven beleid ook beeldbellende zorg aanbieden.

 Op welke wijze?

Telefonisch en online zijn we hiervoor bereikbaar voor een e-consult (e-health), telefonisch consult, oefentherapie op afstand, coaching en intake/triage. Daarbij kunnen we een persoonlijk oefenprogramma bieden via een app en hebben we beveiligde opties om contact met je te maken via beeldbellen. 

Onze receptionistes zijn op werkdagen bereikbaar via 020-6405026 en 24 uur per dag per mail: info@mcibis.nl  

 

• Heeft u (acute) klachten?

• Heeft u een vraag over fysieke problemen?

• Heeft u vragen hoe u conditie te (blijven) onderhouden?

• Heeft u acute zorg nodig bijvoorbeeld na trauma of incident? 

• Bent u onder behandeling en vraagt u zich af of de behandeling plaats kan vinden? 

• Valt u in een risicogroep, en wilt u advies hoe u in contact met u fysio kan blijven/komen?


Neem dan contact op met onze telefonistes. U wordt z.s.m. en waar mogelijk dezelfde dag teruggebeld door uw eigen of een van onze therapeuten. De therapeut zal telefonisch een triage met u doornemen om te beoordelen wat mogelijk is en de risico afweging met u maken. Om daarna met u de beslissing te maken of de behandeling/advies voldoende is of dat er ander (para)medische keuzes gemaakt gaan worden.

 

Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u :

- Wij houden rekening met alle adviezen van het RIVM

- De genomen hygiëne maatregelen zullen strikt worden voorgezet indien er na gedegen overleg toch face to face afgesproken wordt! 

- Blijft thuis bij gezondheidsverschijnselen (koorts >38gr, hoesten of verkoudheid) en wij zullen met patiënten uit risicogroepen telefonisch overleg hebben

Blijft thuis indien er een van uw gezinsleden koorst heeft (>38gr.)

- Wij schudden geen handen

- Handen goed wassen voor en na de behandeling voor zowel patient als fysiotherapeut (indien bij uitzondering van toepassing)

- Eigen handdoek meenemen bij ieder bezoek (indien bij uitzondering van toepassing)

- Er zijn geen behandeling in groepsverband zo komt ook de zwembadrevalidatie te vervallen

- HealthCity en het GrandCafe AllSports zijn helaas gesloten, alleen de praktijkruimte van Medisch Centrum IBIS is binnen de 1,5meter richtlijn geopend. Wij beschikken over 8 behandelkamers en diverse oefenruimtes, waarbij wij de patiënten 1 op 1 (met gepaste afstand >1,5meter en extra hygiëne maatregelen) kunnen blijven zien. 

Uiteraard houden wij de adviezen en beleidsvoering van de Nederlandse overheid, het RIVM, VWS en onze beroepsgroep continue in de gaten.

Indien zich weer verdere veranderingen voortdoen zullen wij u nader informeren. 


Onze therapeuten zullen de zorg voor u op een zo optimale wijze, in afstemming met u, blijven continueren en waarborgen. 

Samen zorgen voor elkaar!

Wij blijven u wederom ondersteunen en zorg leveren!

.

.
.

Welkom

Blessure, fysieke klachten of revalidatie nodig na een operatie...

Actief revalideren

 zowel fysiek als met mentale positieve attitude 

Ons professioneel - resultaat gericht (para)medisch TEAM van fysiotherapeuten e.a.,

zorgt voor optimale vooruitgang binnen ultra & innovatieve moderne faciliteiten

 

Zowel avond als weekend behandelmogelijkheden:

op werkdagen - avonden tot 22:00 uur 

Zaterdag & Zondag tot 17:00 uur

 

Medisch Centrum IBIS is gevestigd op de eerste verdieping. Echter voor minder mobiele revalidanten/patienten hebben wij voor intake en behandeling uitgebreide mogelijkheden op de begane grond (fitness en behandelkamer(s).

Geeft u dit alstublieft aan bij de eerste aanmelding. 

 

!! Fysiotherapie & Revalideren !!

  

Medisch Centrum IBIS, gevestigd in Sportcentrum HealthCity Amstelveen Zuid (voormalig AllSports), heeft alle (para-)medische specialismes in huis voor een zo gericht mogelijke aanpak bij een grote verscheidenheid aan klachten, beperkingen en problemen van het houdings- en bewegingsapparaat.

Het streven is om actief naar duurzame oplossingen toe te werken en zoveel mogelijk de oorzaak van het ontstaan van de klachten en/of beperkingen op te sporen. Dus bij voorkeur de behandeling niet te richten tot symptoombestrijding. 

Bij Medisch centrum IBIS werken we vanuit een activerende aanpak. Dit uit zich naast een activerende benadering in de therapie  ook in de actieve houdingen van de therapeuten. 

Medisch Centrum IBIS biedt een verscheidenheid aan para- medische behandelmogelijkheden. Alles onder een dak met HealthCity Amstelveen Zuid. een optimale accommodatie om onze benaderingswijze te kunnen bewerkstelligen; fitness & krachtapparatuur, vrije functionele oefenruimte en toegang tot het zwembad. 

 

Fysiotherapie

Sportfysiotherapie

Manueel Therapie

Orthopedische revalidatie

Dry Needling

Taping - Medical Taping

Oncologische revalidatie

Hoofdpijnteam

Mensendieck – Oefentherapie

Haptonomie

Podologie

(Sport-) Massage

Sportpsychologie

Sportarts – medische keuringen

Inspanningsfysiologie – Medische en fysieke testen

 

Medisch Centrum IBIS biedt u………

 

  • ... flexibele ruime openingstijden, ook opening in de avond en op zateterdag & zondag.
  • ... gratis ruime parkeergelegenheid voor de deur. 
  • ... kwaliteit en service door nauw samenwerken in netwerken met diverse ziekenhuizen en medisch specialisten. Dit is een meerwaarde in communicatie, diagnostiek, doorverwijzing en protocolontwikkeling.  
  • ... zeer ruime ervaring in de (top-) sport. Wij ondersteunen sportverenigingen en (nationale-) sportbonden. 
  • ... Kwalitatief hoogwaardige behandeling (PLUS Praktijk)
  • ... de mogelijkheid om zonder verwijzing van de huisarts aan te melden bij de fysiotherapeut. 
  • ... de mogelijkheid tot medisch fitness als dit de revalidatie ten goede komt. 
  • ... de kwaliteit op gebied van organisatiestructuur, veiligheid en hygiëne.  
  • ... de  actuele kennis binnen de ontwikkelingen van de fysiotherapie. Al onze therapeuten staan   geregistreerd  in het kwaliteitsregister van Keurmerk Fysiotherapie. Wij doen  mee aan wetenschappelijk onderzoek. 
  • .... de mogelijkheid om uw mening te geven. Wij zijn erg geïnteresseerd  naar uw  tevredenheid en doen daarom  patiënt tevredenheidsonderzoeken. U wordt (vrijblijvend) gevraagd mee te werken einde van uw behandeling. 

 

Voor alle afspraken en/of vragen kunt u bellen naar

020 - 6405026 (8:30-17:00)

 


Publicatie

In Company Cursus
Klik op de publicatie voor een uitvergroting.

Medisch Centrum IBIS | Van der Hooplaan 237, 1185 LN Amstelveen | 020 - 640 50 26 | info@mcibis.nl