Vergoeding

Bent u goed verzekerd?

Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie*? Jaarlijks gaan 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

 

Fysiotherapie Direct Toegankelijk 

Vanaf 1 januari 2006 kunt u zonder verwijsbriefje naar de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een

afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Voor chronische indicaties heeft u echter wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

 

 

Fysiotherapie in de aanvullend en/of basisverzekering

Medisch Centrum IBIS is door alle verzekeraars gecontracteerd. Fysiotherapie wordt voornamelijk vergoed uit de aanvullende verzekering. In uw polisvoorwaarden kunt u nagaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.

Meer informatie over vergoeding fysiotherapie? Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk op de site van fysiotherapeut.com. Op deze site worden veel van uw vragen beantwoord. 

Bij bepaalde aandoeningen - door verzekeraars chronische indicaties genoemd - waar veel fysiotherapie voor nodig is, kunnen volwassenen na de twintigste (20!) behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20behandelingen komen ten koste van het aanvullende pakket. Na de 20ste behandeling zal er gedeclareerd worden ten koste van uw basisverzekering. 

Hier vindt u een lijst met deze aandoeningen die door VWS vastgesteld is. 

Uw therapeut kan u hier verder over informeren. 

 

Indien u geen dekking heeft van uw zorgverzekeraar

 
Indien u geen dekking heeft krijgt u direct van ons een nota. De nota’s worden verzorgd door FAMED. Als er vragen zijn over een rekening kunt u contact nemen met FAMED: 033 – 434 52 22.of zie www.notavanfamed.nl

 

 

Kijk voor meer polisinformatie ook op www.kiesbeter.nl , www.fysiovergoeding.nl of www.keuze.nl

 

 

* Waar in bovenstaand verhaal Fysiotherapie gesproken wordt kunt u ook Oefentherapie-mensendieck lezen. Directe toegankelijkheid Oefentherapie -Mensendieck heet DTO. 

Medisch Centrum IBIS | Van der Hooplaan 237, 1185 LN Amstelveen | 020 - 640 50 26 | info@mcibis.nl