Corona – COVID-19 situatie binnen Medisch Centrum IBIS

Het kabinet heeft ivm de bestrijding van het Corona Virus op  23 maart 2020 de maatregelen flink aangescherpt. Deze maatregelen zijn op dinsdag 31 maart verlengd tot dinsdag 28 april. Dit blijft ervoor zorgen dat we geen patiënten meer op reguliere wijze kunnen zien.

Wij blijven(beeld)fysiotherapeutische zorg aanbieden!

Voor wie?
Zowel aan huidige als nieuwe patiënten blijven wij essentiële zorg aanbieden, zodat wij op deze wijze (huis-)artsen kunnen blijven ondersteunen. Essentiële zorg en/of post OK Traumatologie. Op deze wijze staan wij ook klaar voor mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen.

Op welke wijze?
Telefonisch en online zijn we bereikbaar voor een e-consult (e-health), telefonisch consult, oefentherapie op afstand, coaching en intake/triage. Daarbij kunnen we een persoonlijk oefenprogramma bieden via een app en hebben we beveiligde opties om contact met je te maken via beeldbellen.
Sommige klachten vragen om een hands-on behandeling aan huis of op de praktijk. Helaas mogen wij deze behandeling niet zomaar inzetten/voortzetten. In sommige noodzakelijke situaties zal dit in overleg met de arts afgewogen worden met de nodige maatregelen. Neem dus ook in deze situatie wel contact op.

Onze receptionistes zijn op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur bereikbaar via 020-6405026 en 24 uur per dag per mail: info@mcibis.nl

Vanuit VWS en onze branchevereniging worden wij verzocht op deze beperktere manier om huisartsen te ondersteunen in deze uitdagende tijden.

Ons wordt gevraagd om noodzakelijke fysiotherapeutische zorg te blijven leveren zodat artsen en ziekenhuizen niet nog meer belast worden. Als onderdeel van zorg – naar vitale processen zijn en blijven wij als fysio, bij voorkeur en waar mogelijk alleen via e-consults ondersteunend. Met name met het oog op gang houden van de vitale beroepen in onze maatschappij en met het oog op toekomstige herstel- en gezondheidsprocessen (van deze beroepsgroepen).

Wij blijven dus – met striktere maatregelen dan voorheen – bereikbaar “open” voor zowel bestaande als nieuwe patiënten.

• Heeft u (acute) klachten?

• Heeft u een vraag over fysieke problemen?

• Heeft u vragen hoe u conditie te (blijven) onderhouden?

• Heeft u acute zorg nodig bijvoorbeeld na trauma of incident?

• Bent u onder behandeling en vraagt u zich af of de behandeling plaats kan vinden? ( wij benaderen zelf iedereen in de agenda 1 dag van tevoren)

• Valt u in een risicogroep, en wilt u advies hoe u in contact met u fysio kan blijven/komen?

Neem dan contact op met onze telefonistes. U wordt dan dezelfde dag teruggebeld door een van onze therapeuten. De therapeut zal telefonisch een triage met u doornemen om te beoordelen wat noodzakelijke zorg is en de risico afweging met u maken. Om daarna met u de beslissing te maken of de behandeling/advies voldoende is of er verdere telefonisch beleid wordt afgesproken.

 

Wat kunt u van ons verwachten en wat verwachten wij van u:

-Wij houden rekening met alle adviezen van het RIVM

-De genomen hygiëne maatregelen zullen strikt worden voorgezet indien er na gedegen overleg toch face to face afgesproken wordt!

-Blijft thuis bij gezondheidsverschijnselen (koorts >38gr, hoesten of verkoudheid) en wij zullen met patiënten uit risicogroepen telefonisch overleg hebben

– Blijft thuis indien er een van uw gezinsleden koorst heeft >38gr.)

-Wij schudden geen handen

-Handen goed wassen voor en na de behandeling voor zowel patient als fysiotherapeut (indien bij uitzondering van toepassing)

-Eigen handdoek meenemen bij ieder bezoek (indien bij uitzondering van toepassing)

-Er zijn geen behandeling in groepsverband zo komt ook de zwembadrevalidatie t/m 6 april te vervallen

-HealthCity en het GrandCafe AllSports zijn helaas gesloten, alleen de praktijkruimte van Medisch Centrum IBIS is voor uitzonderingsgevallen geopend. Wij beschikken over 8 behandelkamers en diverse oefenruimtes, waarbij wij de patiënten 1 op 1 (met gepaste afstand >1,5meter en extra hygiëne maatregelen) op aanvraag van arts en bij uitzondering kunnen blijven zien.

Uiteraard houden wij de adviezen en beleidsvoering van de Nederlandse overheid, het RIVM, VWS en onze beroepsgroep continue in de gaten. Indien zich weer veranderingen voortdoen zullen wij u nader informeren.

Onze therapeuten zullen de zorg voor u op een zo optimale wijze, in afstemming met u, blijven continueren en waarborgen. Samen zorgen voor elkaar! 

Wij blijven u ondersteunen en zorg leveren!