Vergoedingen

Als fysiotherapeut leveren wij zorg. Deze zorg leveren wij aan u, de patiënt. Hoeveel van deze therapeutische zorg vergoed wordt hangt af van voor welk vorm van zorgverzekering u heeft gekozen en heeft afgesloten. Dit vindt u terug in de overeenkomst (polis) van uw zorgverzekering. Vanuit Service en kwaliteitsoogpunt informeren wij u graag over de spelregels van de zorgverzekeringsmaatschappijen, de kosten en ook over de etiquetes rondom afspraken maken in de praktijk.

Realiseert u zich alstublieft dat uw fysiotherapeut maar ook onze administratief medewerksters, zijn of haar uiterste best doet om u te helpen (in beweging) en dus tot uw dienst te zijn? Maar neemt u alstublieft ook zelf verantwoordelijkheid in de gehele proces. Mocht er onduidelijkheid zijn of twijfelt u over de administratieve – en daaruit voortvloeiende financiële afhandeling, vraag hiernaar. U blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vergoeden van de geboden expertise en dienst.

Service en kwaliteitsoogpunt
Als fysiotherapeut declareren wij deze zorg direct voor u bij de verzekeraar. Omdat iedere zorgverzekeraar zijn eigen voorwaarden hanteert en deze voorwaarden aan veel veranderingen onderhevig zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen in welke mate u behandelingen vergoed krijgt. Wij kunnen u hierover wel informeren.

Er zijn bepalende factoren die buiten ons om gaan en die wel invloed hebben op uw eventuele vergoeding.

  • Of u in het lopende kalenderjaar elders onder behandeling bent geweest.
  • Of er voor u specifieke voorwaarden bij de zorgverzekeraar gelden.
  • Of uw polis nog geldig is.


Binnen de zorgverzekeringswet zijn er veel regels die de materie moeilijk maken. Hieronder een aantal algemeen geldende regels op een rij.

Fysiotherapie en vergoedingen

Fysiotherapie wordt gedeeltelijk uit de basisverzekering en gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering vergoed. Dit is afhankelijk van de diagnose. Indien u niet verzekerd bent voor de zorg krijgt u een particuliere nota.

Chronische indicatie
Bij bepaalde aandoeningen – in de volksmond en door verzekeraars “chronische indicaties” genoemd – waar gesteld wordt dat meer fysiotherapie dan gemiddeld voor nodig is, kunnen volwassenen na de 20ste behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering.

De eerste 20 behandelingen komen ten laste van het aanvullende pakket. Indien u geen aanvullende verzekering heeft, dient u deze eerste 20 (of een deel daarvan) zelf te voldoen. Na de 20ste behandeling zal er gedeclareerd worden ten laste van uw basisverzekering.

Of uw behandelingen in aanmerking komen voor behandelingen uit de basisverzekering is afhankelijk van de diagnose die de arts stelt en/of deze diagnose voorkomt op de lijst die VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesteld heeft. Uw fysiotherapeut zal vanuit deze diagnose gesteld door een arts een diagnosecode gebruiken, maar dient zich hierbij aan de lijst van VWS te houden.

Het overzicht van de chronische indicatiecodes en hun termijnen heeft uw fysiotherapeut en de verzekeraar. Vraag dit goed na, omdat na deze periode weer ten laste van uw aanvullende verzekering dan wel particuliere nota gedeclareerd zal worden.

De termijn van behandelperiode die maximaal gebruikt kan worden (indicatieperiode) om ten laste van de basisverzekering te declareren is anders per diagnose code. Ook deze termijn is vastgesteld

door VWS. Omdat een behandeling eerder zijn behandeldoelen bereikt kan hebben dan de gestelde indicatieperiode van vergoeding is dit een maximale periode. Zolang er medisch noodzaak tot behandeling is in de gestelde maximale periode gelden de voorwaarden van de chronische indicatie.

Is de behandeling dan nog niet afgelopen kan daarna aanspraak gemaakt worden op nog resterende behandeling aanvullende verzekering of particuliere nota.

Bijvoorbeeld een wervelbreuk waarvoor een operatie ondergaan wordt gesteld op 1 jaar. Een wervelbreuk waarvoor geen operatie is ondergaan maar conservatief behandeld wordt gesteld op 6 maanden.

Chronische indicatie of chronische klachten….
De term chronisch doet vermoeden dat alle chronische klachten, dus klachten die lang duren, hieronder vallen. Bijvoorbeeld nekklachten die al wat langer bestaan. Maar in dit voorbeeld vallen de behandelingen niet onder de chronische behandelindicatie. Uw klachten kunnen erkend worden als langer bestaande klachten alleen is dit niet door VWS vastgesteld als langdurige zorginidcatie uit de basisverzekering.

Indien u diagnose geen chronische indicatie betreft moeten de behandelingen uit uw aanvullende verzekeringspakket vergoed c.q. gedeclareerd worden. Indien u niet aanvullend verzekerd bent krijgt u een partculiere nota.

Verwijzing ja of nee?
Voor fysiotherapie uit uw aanvullende pakket heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. De fysiotherapeut zal tijdens de intake professioneel bepalen of u in behandeling genomen kan worden, zo nodig verder (para)medisch overleggen, terugkoppelen en/of u terugverwijzen naar de huisarts.

Voor alle chronische indicaties is een verwijzing van een arts verplicht met de juiste diagnose.

Eigen risico
Voor de basisverzekering geldt voor iedereen van 18 jaar of ouder een verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald. Valt u behandeling onder de aanvullende verzekering dan is er geen sprake van een eigen risico.

Recht op behandeling uit de aanvullende verzekering
U heeft een aanvullend verzekeringspakket afgesloten voor een X aantal behandelingen. Dit betekent niet dat de fysiotherapeut deze behandelingen altijd op zal maken. Als fysiotherapeut richten wij ons op de hulpvraag van de patient in combinatie met doelgerichte zorg. Dit wordt in het behandelplan opgenomen.


Ondanks dat wij u zo goed mogelijk proberen te informeren en hiermee de service voor u als klant willen verhogen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor (informatie over) uw vergoedingen. Raadpleeg hiervoor uw polis of laat u adequaat informeren door uw zorgverzekeraar.

Met welke verzekeringsmaatschappijen heeft Medisch Centrum IBIS een contract?

Als fysiotherapiepraktijk kun je een contract afsluiten met de zorgverzekeraars. De behandelingen kunnen dan direct ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

Wij willen als para-medisch centrum kwalitatief hoogwaardige zorg bieden. Bepaalde contracten bieden hoge eisen met administratieve lasten, bepaalde voorwaarden en/of lage tarieven waardoor er ons inziens te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- nascholing en innovatie is. Om voor zowel u als patiënt, maar ook voor onze werknemers en onszelf de juiste keuze te maken hebben we weloverwogen keuzes gemaakt om contracten wel of niet te tekenen.

Voor 2021 zijn er contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars behalve

  • ONVZ (inclusief PNO zorg en VVAA)

Let erop dat ONVZ een volledige vrije zorgkeuzepolis / restitutiepolis betreft en qua vergoeding voor u het niet erg is dat wij geen contract hebben afgesloten.

*Kijkt u voor de exacte voorwaarden in uw polis of laat u adequaat informeren door uw zorgverzekeraar.

Tarieven

Indien u vanuit uw zorgverzekering geen dekking heeft, of verzekerd bent bij een verzekeringsmaatschappij waar wij geen contract hebben getekend, krijgt u een nota thuisgestuurd.  Soms kunt u deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar. Kijk daarvoor in uw polisvoorwaarden.

De praktijktarieven:

Fysiotherapie intake en onderzoek €51.75
Fysiotherapie behandeling €38.75
Manuele therapie behandeling €51.75
Oedeemfysiotherapie €48,50
Oefentherapie Mensendieck intake en onderzoek €43.50
Oefentherapie Mensendieck behandeling €33.00
Toeslag aan huis behandeling €16.25

De afspraken worden gedeclareerd volgens coderingen die gesteld worden door de zorgverzekeraars.
Er zal altijd gestart worden met een intake + onderzoek. Hierin zit verplicht verwerkt dat er een fysiotherapeutische analyse wordt gemaakt, eventueel contact met externen (para)medici is en de (door de zorgverzekeraars en beroepsgroep verplicht gestelde) verslaglegging + vragenlijsten worden gemaakt. Ook deze vragenlijsten moeten regelmatig -en bij afsluiting van behandeltraject geëvalueerd worden.

Realiseert u zich alstublieft dat wij hier niets aan kunnen veranderen.

De intake kan op dezelfde dag, als de tijd dit toelaat gevolgd worden door een behandeling fysiotherapie.

Realiseert u zich alstublieft dat een behandeling o.a. het geven van (houding)advies is, het doen van stretching, geven van huiswerk oefeningen en uitleg van allerhande gerelateerde gezondheidsaspecten. Dit wordt als behandeling (code 1000, 1200 of 2000) gedeclareerd.

Wij staan voor kwaliteit van handelen. Dit is niet in tijd te vangen maar wordt wel als tijd in een agenda van onze zorgprofessionals gereserveerd. Dit gaat over de vele aspecten van (para)medische zorgverlening om een optimaal resultaat in gezondheid en fitheid te creëren.

Realiseert u zich alstublieft dat er achter de schermen van dit zorgproces zich veel afspeelt. U als patiënt krijgt hier wellicht niet alles van mee maar dit vormt wel een wezenlijk onderdeel van en moet simpelweg gedaan worden.

Afspraken wijzigen of afzeggen

Wij staan voor kwaliteit van handelen. Dat is een stijl die we met etiquette na streven. Doet u alstublieft mee om deze etiquette ook na te streven? Kwaliteit is niet in tijd te vangen maar wordt wel als tijd in de agenda van onze zorgprofessionals gereserveerd.

Realiseert u zich alstublieft dat wij als zorgverleningsbedrijf en uw fysiotherapeut bij (last-minute) afzegging niet betaald krijgen. Immers er kan geen declaratie gedaan worden naar de zorgverzekeraar.

Etiquette Afspraak afzeggen of wijzigen “in style”
Regel #1 – Bel!
Zo snel mogelijk en via 020-6405026:
De voorkeur blijft persoonlijk telefonisch contact zodat direct professioneel gehandeld kan worden naar vervolg.
Wanneer de telefoniste overdag in gesprek is gebruiken wij het antwoordapparaat, spreek dit in waarna u indien van toepassing, zo spoedig mogelijk teruggebeld wordt.
Zegt u ruim van tevoren af, dan kunt u dit per mail doen via info@mcibis.nl.
Zeg een afspraak niet af via WhatsApp of per sms.

Regel #2 – Afzeggen op tijd!
Wat is op tijd? Het heeft onze voorkeur om dit 2 dagen (48uur) van tevoren te doen en alles eerder is nog beter.
Gedurende de week, maandag t/m vrijdag – is dit minimaal 24uur voor het tijdstip van de geplande afspraak. Indien u de afspraak binnen deze 24uur voor het tijdstip afmeldt dan wordt deze in rekening gebracht. In het weekend, zaterdag en zondag– is dit minimaal 24uur voor de geplande afspraak. Kunt u het voor elkaar krijgen om voor het weekend met onze administratie te bellen? Graag!!! Zo kan de administratie overzicht kan blijven houden over de agenda’s in en na het weekend.
Inspreken op ons antwoordapparaat kan in het weekend, maar heeft niet de voorkeur.

Regel #3 – Stel een alternatieve datum voor
Voor het gehele revalidatieproces waar we samen voor verantwoordelijk zijn is het direct voorstellen van een nieuwe datum belangrijk.

Regel #4 – wees eerlijk, duidelijk en pro-actief
Directe communicatie heeft daarom de voorkeur – spreek live met één van onze administratief medewerksters alstublieft!
Deze stijl zorgt ervoor dat de met zorg opgebouwde professionele relatie ook in dit gedeelte van het zorgproces optimaal wordt onderhouden.

Tot slot. Hoe te handelen bij calamiteiten, een niet-verwachte of niet-beoogde gebeurtenis waardoor u niet op de afspraak kan of bent gekomen. In zowel therapie alsmede dit gedeelte van goed organiseren zullen we de menselijke kant en dus empathische insteek hanteren.

Realiseert u zich alstublieft dat uw fysiotherapeut maar ook onze administratief mede-werksters, zijn of haar uiterste best doet om u te helpen (in beweging) en dus tot uw dienst proberen te zijn? Maar neemt u alstublieft ook zelf verantwoordelijkheid in de gehele proces. Het niet op de door u geplande afspraak verschijnen is vervelend en heeft consequenties voor uw revalidatieproces, maar ook voor uw fysiotherapeut. Mocht er onduidelijkheid zijn- of twijfelt u over de administratieve en daaruit voortvloeiende financiële afhandeling, vraag hiernaar. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het vergoeden van de geboden expertise en de daarvoor ingeplande dienst.