Kwaliteit

Alle Fysiotherapeuten werkzaam bij Medisch Centrum IBIS zijn ingeschreven bij het BIG register, het kwaliteitsregister Keurmerk Fysiotherapie en indien van toepassing in het deelregister voor specialisaties. Hiermee voldoen we aan de kwaliteitseisen zoals deze door het Keurmerk fysiotherapie gesteld zijn. Wij investeren in de opleiding van onze fysiotherapeuten. Dit ziet u terug in het diverse aantal specialisaties en aandachtsgebieden binnen onze praktijk.


Continue in beweging

Wij zijn continue bezig met verbeteren en optimaliseren van onze zorg. Om dit goed vorm te kunnen blijven geven hebben wij een kwaliteitsmanager en kwaliteitsteam die continue bezig zijn met verbetermogelijkheden, door zowel processen in de praktijk als processen op vakinhoud te blijven doorontwikkelen. Wilt u in contact komen met de kwaliteitsmanager neem dan contact op via kwaliteit@mcibis.nl

Keurmerkfysiotherapie

De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Zij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan.

Door onze aansluiting bij het Keurmerk Fysiotherapie zijn wij in de gelegenheid zichtbaar te maken dat wij actief met de kwaliteit van zorg bezig zijn. Wij laten zien dat we werken aan echte inhoudelijke kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen.
Ook helpt het Keurmerk ons bij de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Hierdoor zorgt het Keurmerk Fysiotherapie ervoor dat fysiotherapie een duurzame positie in de maatschappij krijgt.

Jaarlijks worden wij door middel van visitatie getoetst op kwaliteitsitems. Dit om voortdurend te kunnen verbeteren.

        Praktijkorganisatie/inrichting en accommodatie

        Hygiëne-privacy en veiligheid

        Klachtenregeling

        Methodisch handelen (verslaglegging) – vakinhoudelijke toets

        Voorkomen in het Kwaliteitsregister

        Gebruik van KNGF richtlijnen

        Patienttevredenheidsonderzoeken

        Transparantie – meedoen aan dataaanlevering, wetenschappelijk onderzoek